09-7492306

רגלי בניין

binianpart-1 binianpart-3 binianpart-2

רגלי בניין
ניתן לרכוש או לשכור רגלי בניין חדשות או משומשות,
לפי המפרט הבא:

  • צינור חיצוני "2 באורך 1.50 מ'
  • צינור פנימי "1.5 באורך 1.70 מ'
  • כובע רגיל או כפול

בנוסף ניתן לרכוש או לשכור צינורות פנימיים באורכים שונים,
עד 3.00 מ'.