09-7492306

פיגום תמיכה אקרו

structure-akro

מגדלי תמיכה אקרו ליציקת תקרות בטון

פיגומי אקרו מיועדים להעניק תמיכה עבור יציקת תקרות בטון. הפיגום נוצר מפריסה של מגדלי תמיכה היוצרים יחד במת טפסות אשר משמשת לתמיכת רצפת הבטון עד אשר תתקשה ותהיה חזקה דיו לשאת את משקלה באופן עצמאי. הרכבת המגדלים קלה מאד ונעשית בשיטת "לגו" וללא צורך במנוף.

מבנה מגדל אקרו

מגדל האקרו מורכב ממספר מסגרות צנרת ברזל בגבהים שונים המחוברות זו לזו בעזרת מספרי קשירה. בבסיס המגדל ובראשו ישנם ברגיי הגבהה המשמשים להתאמת גובה המגדל הרצוי. בין המגדלים מתבצעת קשירה בעזרת צינורות אלכסון וקופלונגים (חבקי קשירה לצינורות). מעל בורגי ההגבהה העליונים מציבים את מערכת הטפסות הבנויה מסמוכות, קורות שתי וערב הנקראות גם אונטרליגר וליגר, ומעליהן מוצב משטח, לרוב עשוי לוחות דיקט, שיהווה בסיס ליציקת הבטון.

קלוזאר מספקת מגדלי אקרו לעומסים בינוניים וכן מגדלי אקרו לעומסים כבדים.

מגדלי אקרו לעומסים בינוניים מיוצרים מצינור בקוטר "1.5.
מגדלי אקרו לעומסים כבדים מיוצרים מצינור בקוטר "2.

פיגומי אקרו ניתנים לרכישה או להשכרה – על פי צורכי הלקוח.

תכנון המגדלים, בדיקתם והתאמתם לצרכי העבודה יבוצעו על ידי מהנדס מטעם המזמין.

structure-acro2                          structure-acro3